Kiến Thức Sự Kiện

Chuẩn bị ngoài phòng tổ chức sự kiện

Lối vào, ra ngoài của người tàn tật: Hãy xem ở lối vào cửa chính xe lăn có thể tới được không? Nếu c... [...]

Đọc tiếp

Để tổ chức một hội thảo thành công

1. Hoạch định: Đây là công đoạn đầu tiên và tối quan trọng, nó quyết định rất lớn sự thành công của... [...]

Đọc tiếp

Để trở thành chuyên gia tổ chức sự kiện

Đánh giá kỹ năng hiện có của bạn: Trước khi bạn muốn rũ bỏ công việc hiện tại để trở thành một chuyê... [...]

Đọc tiếp

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích phục vụ các dịch vụ công cộng, trạm dừng... [...]

Đọc tiếp

Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế [...]

Đọc tiếp

Cấp giấy phép tổ chức họp báo

Cấp giấy phép tổ chức họp báo [...]

Đọc tiếp