Kiến Thức Sự Kiện

Giấy phép tổ chức thi người đẹp tại địa phương

Giấy phép tổ chức thi người đẹp tại địa phương [...]

Đọc tiếp

Cấp giấy phép hoạt động vũ trường

Cấp giấy phép hoạt động vũ trường [...]

Đọc tiếp

Thủ tục cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm

Thủ tục cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm [...]

Đọc tiếp

Giấy phép triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài

Giấy phép triển lãm mỹ thuật đưa ra nước ngoài [...]

Đọc tiếp

Thủ tục cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm)

Thủ tục cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm) [...]

Đọc tiếp

Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước

Giấy phép triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh trong nước [...]

Đọc tiếp