Kiến Thức Sự Kiện

Thị trường tiếp thị trực tuyến: Nội đua cùng ngoại

Khi Google, Facebook đổ bộ vào Việt Nam, khả năng nuốt chửng các doanh nghiệp Việt trên thị trường t... [...]

Đọc tiếp

8 cách tăng hiệu quả truyền thông trong sự kiện

Vai trò của truyền thông trong tổ chức sự kiện vô cùng quan trọng, một sự kiện thành công là được nh... [...]

Đọc tiếp

10 bí quyết thành công trong tổ chức sự kiện

10 bí quyết thành công trong tổ chức sự kiện [...]

Đọc tiếp

Các bước để tổ chức thành công sự kiện

"Các việc phải làm trong tổ chức sự kiện gồm: - Xác định mục đích của sự kiện. - Xác định mục tiêu c... [...]

Đọc tiếp

Các hạng mục chi tiết để tổ chức sự kiện

Các hạng mục chi tiết để tổ chức sự kiện [...]

Đọc tiếp

Chọn ngày tổ chức sự kiện

Các ngày lễ hội: Nhà tổ chức sự kiện cần kiểm tra xem có ngày lễ hội lớn vào gần thời gian tổ chức s... [...]

Đọc tiếp