VPBank - Just Run Da Nang 2019

Sự kiện "VPBank - Just Run Da Nang 2019" đã diễn ra thành công và tốt đẹp vào ngày 10/03/2019 vừa qua. Với sự tham gia của hơn 500 runner.
IndoSun hân hạnh là đơn vị đồng hành cùng sự kiện này.