Cùng Vincom và INDOSUN đón "Giáng sinh đỏ"

INDOSUN tiếp tục vinh dự được hỗ trợ Vincom Plaza Đà Nẵng thự hiện Roadshow "Cùng Vincom đón giáng sinh đỏ".
Cảm ơn team INDOSUN và team "Ông già Noel" đã cố gắng để có được một chương trình thành công...