NGÀY HỘI GIAO LƯU: “TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM”

Nhân tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 15 năm thực hiện chương trình chữa tim bẩm sinh cho trẻ em, ngày 10-6, Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP. Đà Nẵng tổ chức ngày hội gioa lưu “Từ trái tim đến trái tim”, tổng kết hoạt động 15 năm phong trào chữa tim.

Tại CT, UBND TP cũng đã khen thưởng cho 150 em đã được phẫu thuật tim có thành tích vươn lên học tập tốt.

IndoSun hân hạnh là đơn vị phối hợp tổ chức tại sự kiện này.