HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI THẺ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2018

Trong 2 ngày 13 và 14/4/2018 tại Đà Nẵng, Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (VBCA) đã tổ chức Hội nghị Thường niên với chủ đề “Thanh toán thẻ trong kỷ nguyên số hóa”.

IndoSun hân hạnh là đơn vị hỗ trợ đường đua cùng Sunrise Event trong sự kiện này.