Sự Kiện 63 Tỉnh Thành

An Giang - Lễ Ramadan của đồng bào Chăm

Người Chăm ở An Giang sống tập trung tại các huyện An Phú, Tân Châu và Phú Tân, có tháng Thánh lễ rấ... [...]

Đọc tiếp

An Giang - Lễ hội Kỳ An đình Châu Phú

An Giang là một vùng đất không chỉ nổi tiếng bởi lễ hội Bà Chúa Xứ mà hàng năm nơi đây còn diễn ra m... [...]

Đọc tiếp

An Giang - Lễ Hội Hát Gi

Là lễ hội của cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi, ở các tỉnh An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, thờ thượng... [...]

Đọc tiếp

An Giang - Lễ hội đua bò dân tộc Khơ - Me

Lễ hội đua bò được tổ chức vào lễ "Đôn ta" (lễ cúng ông bà), từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 âm lịch... [...]

Đọc tiếp

An Giang - Lễ Hội Chol ChNam Thmay

Lễ hội Chôl Chnam Thmây còn được gọi là "Tết năm mới" hay "Lễ chịu tuổi". Đây là lễ hội truyền thốn... [...]

Đọc tiếp

An Giang - Lễ hội Bà Chúa Xứ

Lễ hội Bà Chúa Xứ (còn gọi là lễ Vía Bà) được tổ chức hàng năm bắt đầu từ đêm 23/4 đến 27/4 âm lịch.... [...]

Đọc tiếp