Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gwqavgithosting/public_html/_CORE/mysql.class.php on line 94
Công ty Cổ phần Công nghệ Mặt Trời Đông Dương (Indosun JSC) được xây dựng với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu trên lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đầu tư tại Việt Nam.

Với phương châm "Doanh nghiệp mới, Ý tưởng mới - New company, New Ideas", Công ty Cổ phần Mặt Trời Đông Dương (Indosun) tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đầy sức sáng tạo.
Giỏ hàng của bạn : 0 sản phẩm
Cấp giấy phép hoạt động vũ trường
1. Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính :
- Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính Phủ quy định  điều kiện  an ninh,  trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;
- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 về Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng  ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP;
- Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn quy hoạch nhà hàng Karaoke, vũ trường;
- Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
2.1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép;
- Giấy phép kinh doanh vũ trường (nếu cấp đổi);
- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích kinh doanh (chứng thực);
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chứng thực);
- Hợp đồng giữa người chủ Giấy phép hoạt động vũ trường với người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ, kèm theo bản sao có chứng thực văn bằng của người điều hành.

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

4. Lệ phí: Không thu.
Các nội dung khác