Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gwqavgithosting/public_html/_CORE/mysql.class.php on line 94
Công ty Cổ phần Công nghệ Mặt Trời Đông Dương (Indosun JSC) được xây dựng với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu trên lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đầu tư tại Việt Nam.

Với phương châm "Doanh nghiệp mới, Ý tưởng mới - New company, New Ideas", Công ty Cổ phần Mặt Trời Đông Dương (Indosun) tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đầy sức sáng tạo.
Giỏ hàng của bạn : 0 sản phẩm
Cấp giấy phép tổ chức họp báo
1. Cơ sở pháp lý:
- Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
- Điều 19 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí;
- Quyết định số 165/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, công dân có nhu cầu tổ chức họp báo trên địa bàn thành phố.

3. Thủ tục hồ sơ và thời gian giải quyết hồ sơ:
Hồ sơ phải được gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là 24 giờ làm việc trước khi tổ chức họp báo.
3.1. Thủ tục hồ sơ:
- Công văn đề nghị cấp giấy phép tổ chức họp báo (nêu rõ nội dung họp báo, thời gian họp báo, địa điểm họp báo, người chủ trì họp báo);
- Bản sao Giấy phép hoạt động còn hiệu lực của cơ quan, tổ chức (đối với các doanh nghiệp).
- Doanh nghiệp được các cơ quan, tổ chức uỷ quyền tổ chức họp báo thì phải có văn bản uỷ quyền.

3.2. Thời gian giải quyết: Chậm nhất 06 (sáu) giờ làm việc trước thời điểm đơn vị tổ chức họp báo, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo trong giờ làm việc). Qua thời điểm đó, nếu không có văn bản trả lời xem như đã được đồng ý.

4. Lệ phí: Không thu.
Các nội dung khác