Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gwqavgithosting/public_html/_CORE/mysql.class.php on line 94
Công ty Cổ phần Công nghệ Mặt Trời Đông Dương (Indosun JSC) được xây dựng với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu trên lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đầu tư tại Việt Nam.

Với phương châm "Doanh nghiệp mới, Ý tưởng mới - New company, New Ideas", Công ty Cổ phần Mặt Trời Đông Dương (Indosun) tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đầy sức sáng tạo.
Giỏ hàng của bạn : 0 sản phẩm
Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế
Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Tất cả các tổ chức, cá nhân xin tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

II. HỒ SƠ
Hồ sơ lập thành 02 bộ, gồm:
1. Văn bản của tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi UBND thành phố, đồng kính gửi Sở Ngoại vụ đề nghị cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

2. Nội dung, chương trình và tài liệu lưu hành trong hội nghị, hội thảo
- Nội dung cụ thể sẽ được trình bày trong hội nghị, hội thảo;
- Chương trình hội nghị, hội thảo chi tiết;
- Tài liệu, tập gấp, tờ rơi (nếu có) lưu hành trong hội nghị, hội thảo. Tài liệu tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt;
- Ý kiến của các cơ quan chuyên môn về nội dung hội nghị, hội thảo (nếu có).

3. Đối với các cơ quan, đơn vị Nhà nước phải có công văn của Cơ quan chủ quản nêu rõ ý kiến đồng ý/không đồng ý cho tổ chức.

4. Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải có bản sao Giấy phép lập Văn phòng đại diện/Văn phòng dự án/Giấy phép hoạt động của tổ chức tại Việt Nam và Quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng/Bộ, ngành liên quan phê duyệt chương trình/dự án.

5. Bản sao trang chi tiết nhân thân trong hộ chiếu của những người nước ngoài tham gia hội nghị, hội thảo.

6. Thành phần đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo (mẫu đính kèm).

* Lưu ý:
- Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, tổ chức, cá nhân tổ chức phải báo cáo kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho UBND thành phố thông qua Sở Ngoại vụ.
- Trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, các cơ quan, đơn vị phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

III. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
- Thời gian nhận hồ sơ: đăng ký nộp hồ sơ chậm nhất 15 ngày trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.
-  Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc (không kể thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết) kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

IV. QUY TRÌNH XỬ LÝ
1. Tiếp nhận hồ sơ
1.1. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả)
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu cần bổ sung, yêu cầu đơn vị bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn 01 lần bằng phiếu hướng dẫn). Sau khi hồ sơ được xác định hợp lệ, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả viết phiếu biên nhận hồ sơ và chuyển Phòng chuyên môn trong vòng 01 buổi làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.2. Đối với hồ sơ nộp trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu cần bổ sung hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả gửi thông báo bằng thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế bổ sung các tài liệu theo yêu cầu (chỉ hướng dẫn 01 lần). Sau khi hồ sơ được xác định hợp lệ, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển phòng chuyên môn trong vòng 01 buổi làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, đồng thời, đề nghị tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi toàn bộ hồ sơ gốc đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Sở Ngoại vụ trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được thông báo qua thư điện tử để hoàn tất hồ sơ trình UBND thành phố.

2. Lãnh đạo phòng chuyên môn nhận hồ sơ và chuyển chuyên viên phụ trách trong vòng 01 buổi làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ từ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chuyển đến.

3. Trong vòng 01 ngày làm việc, chuyên viên phụ trách xử lý các vấn đề liên quan và soạn thảo văn bản tham mưu UBND thành phố trình lãnh đạo Phòng; lãnh đạo Phòng thẩm định, trình lãnh đạo Sở duyệt ký ban hành.

4. Lãnh đạo Sở duyệt ký văn bản trong vòng 01 ngày làm việc, chuyển trả hồ sơ cho Văn thư đóng dấu và phát hành.

5. Trong vòng 04 ngày làm việc, UBND thành phố xem xét hồ sơ và có văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị quốc tế gửi Sở Ngoại vụ.

6. Trả kết quả
- Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ: các tổ chức, cá nhân căn cứ ngày, giờ hẹn trả hồ sơ trên phiếu biên nhận để liên hệ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả;
- Đối với hồ sơ nộp trực tuyến trên website chuyên ngành của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sẽ gửi thư điện tử hoặc điện thoại thông báo: “Hồ sơ đăng ký cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Quý tổ chức đã được duyệt, mời đại diện đơn vị đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ Đà Nẵng để nhận kết quả”.
Các nội dung khác