Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/gwqavgithosting/public_html/_CORE/mysql.class.php on line 94
Công ty Cổ phần Công nghệ Mặt Trời Đông Dương (Indosun JSC) được xây dựng với mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sáng tạo hàng đầu trên lĩnh vực tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông và tư vấn đầu tư tại Việt Nam.

Với phương châm "Doanh nghiệp mới, Ý tưởng mới - New company, New Ideas", Công ty Cổ phần Mặt Trời Đông Dương (Indosun) tập trung chủ yếu vào việc xây dựng một đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đầy sức sáng tạo.
Giỏ hàng của bạn : 0 sản phẩm
Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè
Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích phục vụ các dịch vụ công cộng, trạm dừng đỗ xe, quảng cáo, tổ chức các hoạt động văn hoá tuyên truyền

1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 1.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng.
- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.
- Bước 3: Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết hồ sơ và cấp giấy phép.
- Bước 4: Trả Giấy phép cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:
- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Công văn hoặc đơn đề nghị cấp giấy phép (BM-GTĐT-05).
- Bản vẽ mặt bằng vị trí thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực (trường hợp điểm đỗ ô tô phải có giải pháp gia cố vỉa hè).
- Bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt (trường hợp các loại hình quảng cáo phải được cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chấp thuận kể cả nội dung quảng cáo).
- Văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng cho phép tổ chức hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền (đối với trường hợp sử dụng vào mục đích tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

8. Lệ phí: Theo Quyết định số 213/2004/QĐ-UB của UBND thành phố Đà Nẵng.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần hành lang an toàn đường bộ (BM-GTĐT-05)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Giao thông đường bộ.
- Nghị định 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông Đường bộ.
- Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Quyết định 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của UBDN thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
- Quyết định số 151/2005/QĐ-UBND ngày 22/10/2005 của UBND thành phố Quy định quản lý, khai thác sử dụng đường bộ và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn thành phố.
- Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố.
- Quyết định số 2235/QĐ-UB ngày 14 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Giao thông công chính thành phố Đà Nẵng.
Các nội dung khác